Doğal Sayılar ve Tam Sayılar Çözümlü Sorular

07 Haziran 2012 Admin Genel

Doğal Sayılar ve Tam Sayılar Çözümlü Sorular

SORU 1:

a,b ve c birbirinden farklı rakamlar olduğuna göre,

2a-b³+c ifadesinin en büyük değeri kaçtır ?

ÇÖZÜM 1:

2a-b³+c ifadesinde negatif ifade en küçük değerini almalı ki ifade büyüsün o halde b=0 olur. a sayısına ise en büyük rakam değerini vermeliyiz a=9 olur. a,b ve c birbirinden farklı olduğuna göre c=8 olur.

dolayısıyla, 2.9-0+8=26 bulunur.

——————————————————————————–

SORU 2:

a ve b birbirinden farklı rakamlar olmak üzere,

5a+3b

ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır ?

ÇÖZÜM 2:

a ve b birbirinden farklı rakamlar olduğundan, katsayısı büyük olana yani a=9, kat sayısı küçük olana b=8 değerini verdiğimizde 5a+3b en büyük değerini alır.

5.9+3.8=69 bulunur.

——————————————————————————–

SORU 3:

a ve b birer doğal sayıdır.

5a+2b=46 olduğuna göre,

a’nın alabileceği en büyük değer kaçtır ?

ÇÖZÜM 3:

a’nın en büyük olması için b’nin en küçük değerini alması gerekir.

b=0,1,2 olduğunda, a doğal sayı olmaz, b=3 olduğunda a=8 olur bu da a’nın en büyük değeridir.

——————————————————————————–

SORU 4:

a,b,c doğal sayı olmak üzere,

ab+c=25 old. göre,
a.b.c çarpımının en büyük değeri nedir ?

——————————————————————————–

ÇÖZÜM 4:

ab=25-c yazalım.

abc  sayısında ab yerine 25-c yazarsak,

c.(25-c) çarpımın en büyük olması için sayıların birbirine yakın olması gerekir

c=13 yazarsak 13.12=156 olur.

SORU 5:

A=12-x

B=x+4

olduğuna göre, A.B çarpımının alabileceği en büyük  değer kaçtır ?

ÇÖZÜM 5:

A.B=(12-x).(x+4) ifadesinde sayılar birbirine yakın olmalı ki A.B en büyük olsun.

x=4 olursa 8.8=64 en büyük değer olur.

——————————————————————————–

SORU 6:

18/(x+1) ifadesi doğal sayı belirttiğine göre x yerine yazabileceğimiz doğal sayıların çarpımı kaçtır ?

ÇÖZÜM 6:

18/(x+1) sayısının doğal sayı olabilmesi için
x+1 sayısının 18 sayısını tam bölmesi gerekir.

x+1=1,2,3,4,7..

x=0,1,2,5,8,17.. dolayısıyla bu sayıların çarpımı 0 olacaktır.

——————————————————————————–

SORU 7:

x ve y doğal sayılardır.

x+y=20 olduğuna göre,

x.y çarpımının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin farkı kaçtır ?

ÇÖZÜM 7:

x+y=20 olduğuna göre x.y nin en az değerini alması için x=0 y=20 seçersek,

xy=0 olur.

x.y nin en fazla değerini alması için x ve y nin birbirine yakın değer olması gerekir x=y=10 seçebiliriz. xy=100

O halde istenen sayı 100-0=100 bulunur.

——————————————————————————–

SORU 8:

a,b ve c doğal sayılarıdır.

a+bc=26 olduğuna göre,

a.b.c çarpımının en büyük değeri kaçtır ?

ÇÖZÜM 8:

a+b.c=26 ise b.c=26-a yazalım

a.(26-a) yazalım. Bu çarpımın en büyük olması için, sayıların birbirine yakın olması gerekir a=13 seçebiliriz.

Dolayısıyla 13.13=169 bulunur.

——————————————————————————–

SORU 9:

(x⁵+2⁵)/x² ifadesini tam sayı yapan kaç tane x tamsayı değeri vardır ?

ÇÖZÜM 9:

x³+(2⁵/x²)

x² sayısı 32’yi bölen bir sayı olmalıdır. x=1,2,4,-1,-2,-4 bu şartı sağlar.

6 tam sayı değeri vardır.

 

 

 

Doğal Sayılar, Doğal Sayılar Soruları Çözümleri, Doğal Sayılar ve Tam Sayılar Çözümlü Sorular, Tam Sayılar, Tam Sayılar Soruları Çözümleri,

3 Responses to “Doğal Sayılar ve Tam Sayılar Çözümlü Sorular”


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress. Designed by Matematik Konuları.