Her Çocuğun Bisikleti Farklıdır

08 Mayıs 2016 Admin Genel

indir (1)İnsanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren, çevresini belli bir uyumdan sonra kavramaya başlar. Bir bebeği düşünelim, ilk doğduğu zamanlarda sadece siyah, beyaz ve gri renkleri görebilmekte daha sonra, ışığın dalga boyuna göre birkaç ayda tüm renkleri kavrayabilmektedir. Bu kavrayış süre olarak, çevresel etmenlere, yapısal olaylara bağlı olarak değişim göstermektedir. İnsanoğlunun tüm olaylara beslediği tutum da tıpkı bu olay gibidir. Bir çocuğun bisiklet sürmeyi öğrenmesinin ne kadar zaman alan bir şey olduğu, o çocuğun yetenekleri ve çevresel etmenlere (öğreten kişinin yeterliliğine, bisikletin şekline ) bağlı olarak değişir. Bunu sadece fiziksel olaylarla ilişkilendirmek, doğru olmaz. Çünkü insan sadece fiziksel bir oluşumdan ibaret değildir. İnsanı değerlendirirken zihinsel oluşumuyla birlikte değerlendirmek gerekir. Çünkü insanı insan yapanda budur.

Bu anlayış, insanı bir kalıba sokmaktan kurtarmaktadır. Çünkü zihin özgür ve boyutsuzdur. Uzayın sonsuzluğunu ifade edebileceğimiz kadar da sonludur. Yani ne sonu bilinmekte ne de sonu ölçülebilmektedir. Bunun farkında olmak, bir bilginin aktarılması görevini üstlenmiş gerek bir haberci olarak, gerek bir tartışmacı gerekse bir eğitimci olarak insanların “yetenek” kavramını kavramasında daha yardımcı olmaktadır.

Eğitimin temel taşı da bu olmalıdır. Bir çocuğun öğrenme olayı, eğitimcinin göstereceği sabıra bağlıdır. Bir çocuğun bir konuyu kolay kavraması, başka bir çocuğun daha zor kavraması onun o konudaki yeteneksizliğini göstermez. Çünkü çocuklara bisikleti öğreten kişi aynı olsa da, kullandıkları bisiklet farklı olabilir. Aynı mantıkla değerlendirildiği zaman bilgi aktarımı, sabırla doğru orantılı olarak değişir. Öğrencilerin zorlandıkları ders olarak görülen matematik eğitiminde bu sabır gösterildiğinde, matematikteki başarı da orantılı olarak artacaktır. Dikkat edilirse, matematiği seven öğrencilerin sevme sebebi hep bir hocası olmuştur. Çünkü ona karşı bir sabır göstermiş ve başarısını izlemiştir. Özetle,eğitimde unutulmaması gereken en önemli nokta şudur “Her çocuğun bisikleti farklıdır.”

 

 


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress. Designed by Matematik Konuları.